barjaktarevic (barjaktarevic) wrote,
barjaktarevic
barjaktarevic

РОЖЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО IСУСА ХРИСТА

Оригинал взят у karpets в РОЖЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО IСУСА ХРИСТА
РОЖЕСТВО  ТВОЕ  ХРИСТЕ  БОЖЕ  НАШЪ,
ВОСIЯ  МИРОВИ  СВЕТЪ  РАЗУМНЫИ,
В  НЕМЪ  БО  ИЖЕ  ЗВЕЗДАМЪ  СЛУЖАЩIИ,
ЗВЕЗДОЮ  ПОУЧАХУСЯ,
ТЕБЕ  КЛАНЯТИСЯ  СОЛНЦУ  ПРАВЕДНОМУ,
И  ТЕБЕ  ВЕДЕТИ  СВЫШЕ  ВОСТОКЪ,
ГОСПОДИ  СЛАВА  ТЕБЕ.

Tags: Праздники
Subscribe

  • Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment