barjaktarevic (barjaktarevic) wrote,
barjaktarevic
barjaktarevic

Конгрессы слаянских Матиц - 2007 и 2013 гг.

2007: Ako informoval, na kongres sa akreditovalo 12 zo 16-tich Matíc v Európe, čo predstavuje osem slovanských národov Európy.
Matica moravská zaslala organizátorom podporný list, v ktorom sa pripája k myšlienke kongresu aj k jeho výstupom. Na kongrese sa teda zúčastní okrem Matice slovenskej aj Matica srbská, Matica lužicko-srbská, Matica chorvátska, Matica slovinská, Matica slovenská v Srbsku, Matica bunjevačka, Matica sliezska, Matica slovenské v Chorvátsku, Matica slovenská na Zakarpatsku, Matica vysťahovalecká Srbská a Matica čiernohorská.
Ako hostia sa na kongrese zúčastnia zástupcovia združenia Slovákov žijúcich v zahraničí, členovia chorvátskeho parlamentu, vojvodinského parlamentu, slovenského parlamentu, kancelárie prezidenta SR, Fóra slovanských kultúr zo Slovinska, Združenia slovanskej vzájomnosti na Slovensku, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev Srbska, Chorvátska, Slovinska, Českej republiky v SR, vlády SR, NR SR, duchovného života, a tiež vedeckých ústavov Slovákov v zahraničí.


Čítajte viac: http://domov.sme.sk/c/3208522/v-martine-europsky-kongres-matic-slovanskych-narodov.html#ixzz4KDwj4RUX

slovanských inštitúcií: Matice slovenskej, Matice sliezskej, Matice slovinskej, Matice bunjevackej, Matice českej, Matice čiernohorskej, Matica serbskej (Matica lužicko-srbská v Nemecku), Matice slovenskej na Zakarpatsku, Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Matice slovenskej v Srbsku, Fóra slovanských kultúr zo Slovinska a Matica srbská svoju neprítomnosť ospravedlnila pozdravným listom.
http://www.maticaslovenska.rs/2-europsky-kongres-matic-slovanskych-narodov.html
Идею Российской Империи реализовали словаки, в основном о словацких проблемах и шла речь.
Tags: Славянские Матицы
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author