barjaktarevic (barjaktarevic) wrote,
barjaktarevic
barjaktarevic

Category:

Руска црква у Белој Цркви - Храм светог Јована Богослова

Оригинал взят у novisrbljak в Руска црква у Белој Цркви - Храм светог Јована Богослова
[Crkva+omot.jpg]
Блог Руске цркве у Белој Цркви - Храм светог Јована Богослова (доста интересантних фотографија). Бела црква је после тзв. Октобарске револуције била седиште Руског кадетског корпуса и центар Белогардејске емиграције.

Неколико чланака и линкова:

Tags: Русско-сербские связи
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author