barjaktarevic (barjaktarevic) wrote,
barjaktarevic
barjaktarevic

Генерал Младич категорически запрещал причинять вред гражданскому населению

Оригинал взят у lazar_kr в General Mladić je zatražio i da se sve precizno dogovori kako bi se izbegli incidenti i žrtve

Komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić najstrože je zahtevao od svojih vojnika da sačuvaju živote civila tokom operacija u Srebrenici i Žepi 1995. godine. Na snimku koji je godinama cenzurisan, vidi se kako Mladić preduzima sve mere kako bi civili, žene i deca bili zaštićeni.
Nakon što je Vojska Republike Srpske oslobodila Srebrenicu, sledeća na redu bila je Žepa. Posle nekoliko dana borbi, Muslimani su 24. jula 1995. godine bili prinuđeni na predaju, a bezbednu evakuaciju civila garantovao im je upravo Ratko Mladić.

Mladić je tražio oslobađanje jednog srpskog zarobljenog vojnika pod imenom Mrđa, kao uslov da se ispune pregovori i insistirao na tome da prvo treba da se evakuišu ranjenici pa zatim žene i deca, a nakon toga ostali.

General Mladić je zatražio i da se sve precizno dogovori kako bi se izbegli incidenti i žrtve. On je tražio da mu predstavnici Muslimana tačno navedu lokacije odakle će vozila VRS-a prevoziti stanovništvo prema Kladnju i teritoriji pod kontrolom snaga Alije Izetbegovića.

- Ne sme biti greške. Ja sam evakuisao, svo koje je htelo, civilno stanovništvo iz Potočara. Svako ko je tu došao prošao je bezbedno. Van onog mesta gde ja kažem nema bezbednosti, nema života, samo tu se preživljava! - rekao im je Mladić.

http://www.kurir.rs/vesti/politika/novi-skrivani-snimak-iz-1995-ratko-mladic-spasava-civile-iz-srebrenice-i-zepe-video-clanak-1868803Tags: Младич
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author