barjaktarevic (barjaktarevic) wrote,
barjaktarevic
barjaktarevic

ЈУНИ 15. СВ. ВЕЛ.МУЧ. ЛАЗАР (ХРЕБЕЉАНОВИЋ) КНЕЗ СРБСКИ (СЛУЖБА И АКАТИСТ)

Оригинал взят у novisrbljak в ЈУНИ 15. СВ. ВЕЛ.МУЧ. ЛАЗАР (ХРЕБЕЉАНОВИЋ) КНЕЗ СРБСКИ (СЛУЖБА И АКАТИСТ)
Дајемо линкове за текст (исте) службе (који смо пронашли на неколико места):(Радили смо пре неколико година на тексту из Београдског "Србљака" и на Хиландарском тексту и поредили их, али нам се неда да све још једном поново прегледамо и припремимо за објављивање на нашем сајту).

Tags: Косовский Завет, Небесная Сербия
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author